Aerodyne Group seals MoU to promote UAV tech in 57 countries | Aerodyne Group seals MoU to promote UAV tech in 57 countries